2011-07-21

Nos még a házból történt kiköltözést követően elküldtem a cégnek és az ingatlanirodának a peren kívüli felszólítást. Nem is tudom miben reménykedtem. Na mind1.

Ez ment el nekik amit még 27-én át is vettek. Azóta nagy kuss. A héten ment az ügy a közjegyzőhöz. Ő majd adja nekik a fizetési felszólítást.

 

Ariana Bautex Kft

Maafi Najibullah  képviselő

1213 Budapest

Pálma u 25

 

PEREN KÍVÜLI FELSZÓLÍTÁS

Az Önök cége mint bérbeadó és alulírott Kovalcsik Mihály László között a 2310 Szigetszentmiklós, Hiradó u HRSZ 8272/a 1. ház 2. lakás bérbeadására vonatkozó szerződést 2011.06.21-i hatállyal a bérbeadó súlyos szerződésszegése miatt a szerződés 9. pontja szerinti rendkívüli felmondással felmondjuk. Bejelentjük, hogy az ingatlant 2011.06.23-án dokumentáltan sértetlen eredeti állapotában elhagytuk, onnan kiköltöztünk. Amint azt 2011.06.21-én szóban és írásban is jeleztük, igényt tartunk és felszólítjuk Önöket a 2011.05.30-án kifizetett 160.000 Ft letéti díj jelen levelünk kézhezvételét követő 2 napon belüli visszatérítésére Kovalcsik Mihály László Axa Bank 17000019-11204648  sz. bankszámlaszámára történő átutalással.

Indoklás

1.      Bérlő előre egyeztetett időpontban 2011.06.17-én a bérleménybe beköltözött és azonnal jelezte, hogy a szerződés 3. pontjában rögzített 2011.06.20-i határidejű munkák nem kerültek elvégzésre. Ezen felül megállapította, hogy az ingatlanon sem elektromos sem melegvíz szolgáltatás nincs. Bérbeadó igéretet tett a határidőre történő befejezésre.

2.      Bérlő saját munkájával 4 napon át takarította és javította az ingatlan állapotát, amikor szükség volt rá, biztosította az őrzést, hogy a munkások a lakásba bejussanak.

3.      Bérlő sokszori hívására bérbeadó két alkalommal néhány órára embereket küldött a javítások elvégzésére akik néhány órát dolgoztak de a hibák néhány százalékát javították ki.

4.      Bérlő 2011.06.21-én jelezte, hogy igényt tart a szerződés 3. pontja szerinti letéti díj visszafizetésére, majd miután bérbeadó ezt – fenyegető hangnemben – megtagadta, írásban, tanuk jelenlétében át kívánta nyújtani a felmondását és visszafizetési igényét tartalmazó dokumentumot, melyet bérbeadó nem vett át.

5.      Ezek után bérlő bejelentette, hogy a szerződés szerinti rendkívüli felmondásra kikötött 48 órán belül az ingatlant elhagyja. Ezt meg is tette.

6.      Bérlő az érkezéskori állapotot, a határidő leteltével fennállt állapotot, valamint a lakás elhagyásakori állapotot teljeskörűen, az időpontot hitelesen tartalmazó fotó és videó dokumentációban rögzítette. Bérlő időben és több alkalommal jelezte problémáját az ügyletben résztvevő ingatlan irodának is, akinek képviselője is járt a helyszinen. Bérlő tűrte, hogy a tulajdonos is fotókon rögzítsen mindent, amit szükségesnek lát. Bérlő tűrte, hogy a határidő letelte után is a bérbeadó emberei munkálatokat végezzenek az ingatlanon. Bérlő megállapította és dokumentálta, hogy a szerződésben rögzített javítások 2011.06.23-i távozásáig sem készültek el. Bérlő az ingatlan elhagyásának időpontjáról értesítette a bérbeadót aki többszörös telefonhívás ellenére a távozáskor nem jelent meg. Bérlő ezért a fogyasztási órák állását is dokumentálta.

Megállapítjuk, hogy bérbeadó sem a szerződés 3. pontja szerinti munkákat nem végezte el, sem az ingatlant a  szerződés 13. pontjában foglalt állapotban nem adta át, sem a 2011.05.30-án történt letétről kibocsájtott céges számlát nem adta át, sem az ingatlan átvételére nem jelent meg és magát ki nem mentette, sem az elvárható kárelhárítási cselekményeket nem hajtotta végre.

Bejelentjük, hogy amennyiben két napon belül nem történik meg a 160.000 Ft-os letét hiánytalan visszafizetése, úgy peres eljárást kezdeményezünk, melyben a letét visszakövetelésén túl bérlő igényt fog támasztani a kamat, a kétszeres költözési költség, a saját munkával történő takarítás költségei, az ügyvédi és perköltségek megtérítésére. Fontolóra vesszük, hogy az eljárás egyéb szabálytalanságai miatt bérbeadó és az ügyletben közreműködő ingatlan iroda ellen a hatóságoknál eljárást kezdeményezünk.

Jelen levelünket ajánlott postai úton és elektronikus levélben továbbítjuk a bérbeadónak és az ingatlan irodának is.

 

 

Kovalcsik Mihály László

2011.06.25.

Kapják:     Címzett

                  Póka Ingatlan iroda 2310 Szigetszentmiklós. Gyártelep műúti üzletsor.