2011-07-22
Hehe :) Érdekes társaság ez. Bár mentes vagyok előitáletektől, méginkább faji vagy származási megkülönböztetéstől, de a jelek szerint igazuk volt azoknak akik óvtak az afgánoktól a problémakezelésük miatt :). Mint ugye látszik volt itt egy szimpla szerződésszegés, nem is egetverő összegben. A lényeg hogy a cég afgán tulaja lazán benyelte a kaucióra átadott 160.000 forintot, mondván hogy az "bánatpénz". Höhö. Nem végzi el a bevállalt munkát majd megtartja a "bánatpénzt". Na mindegy. Érdekes. A légyeg a lényeg, kapott egy fizetési felszólítást, majd nagy kuss volt. Erre ma kaptam tőlük egy érdekes levelet, itt olvasható:

 http://kowee.org/download/arianavalasz110722.jpg

 NEm tudtam először hogy sírjak e vagy nevessek. Ez a fajta maszatolás és "úgyis visszaütök" hozzáállás egy kicsit az ovira emlékeztet :)

Na sebaj. Nagy hirtelen megkapta ezt a választ és én a részemről be is fejeztem a vele való levelezgetést. Egyrészt azért fizetek másoknak (közjegyző, ügyvéd) hogy ne nekem kelljen ilyen idiótákkal foglalkoznom :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tisztelt Ariana Bautex Kft.

Az önök képviselője (Maafi Najibullah) által részemre küldött és 2011.07.18-án kelt leveléhez hozzáfűzendő, az alábbi észrevételeket kívánom önökkel megosztani.

Ingóságaink átszállítása, az önök meghatalmoazottja, Maafi Najibullah engedélyével történt meg 2011.06.17-én, (másképp nem is valósulhatott volna meg) ellenben az ingatlan átadására, a bérleti szerződés 13.-ik pontjába meghatározott jagyzőkönyv hiányában a mai napig nem került sor.

Csakúgy mint az ön által említett „nem baj. Ráérünk” mondat sem hangzott el, így levelének ezen részt ignorálom.

Mivel a kulcsokból csak az önök illetve a munkások kópiája állt rendelkezésre (igen önöknek is volt egy kópiája) a levél ezen része sem képezi vita tárgyát. Csakúgy mint az ingatlanba való bejutás ellehetetlenülése, mivel mind tanúm, mind a mobilszolgáltatók által kikért cellainformáció birtokomban van, bizonyítandó hogy az ingatlanba való bejutást lehetővé tettem. Amennyiben ez nem valósult volna meg, ön élhetett volna szerződésszegésből fakadóan rendkívüli felmondással. Reagálva levelében említett tanúkra, feltételezem hogy nem szükséges felhívnom a figyelmét a bírósági eljárás során a hamis tanuvallomás jogi következményeire.

A szerződés felmondási nyilatkozatát tanúk jelenlétében készítettem el, és adtam át önnek, ezen tanúk természetesen állnak rendelkezésemre a bírósági eljárás során.

A telefonkábel mint olyan, az épület szerves részét képezi és földkábel formájában a telek központi rendezőjébe van bekötve. Önnek mint az ingatlan tulajdonosának ennek tudatában kellene lennie. Ebből kifolyólag, mivel a telefonkábel az épület, és így az ön tulajdonát képezi, sem jogom, sem lehetőségem nincs bármiféle beavatkozást eszközölni az ön által említett kábelen.

Tájékoztatásul közlöm hogy mivel a peren kívüli felszólító levelemre, mely et önök 2011.06.27-én átvettek, a levélben meghatározott határidőig válasz nem érkezett,panaszomat  fizetési meghagyással továbbítottam közjegyző felé.

A továbbiakban jogi képviselőimmel lesz lehetőségük konzultálni.

 

Tisztelettel:                      _________________________________________

                                                               Kovalcsik László

Kelt: Budapest. 2011.07.21.

Címzett: Ariana Bautex Kft 1213 Budapest. Pálma utca 25.

Másolatot kap: Póka Ingatlaniroda 2310 Szigetszentmiklós. Gyártelep műúti üzletsor